Zorgboerderij

looppoort

Hoeve Beijenveld, looppoort

De huidige eigenaars en bewoners van Hoeve Beijenveld zijn de heer J. de Lange en mevrouw H.C. de Lange-Mok. Zij hebben zich de afgelopen jaren ingespannen om de hoeve geschikt te maken en te houden voor bewoning naar moderne maatstaven, met behoud van de historische uitstraling en recht doende aan de agrarische cultuurhistorie van het buurtschap Molenbrug. Niet aflatende renovatie- en onderhoudskosten en de wens om de hoeve in de huidige uitstekende staat van onderhoud te preserveren hebben geleid tot het voornemen om een zoda­nig gebruik van de hoeve te realiseren (feitelijk zowel als ruimtelijk) dat zinvol gebruik in de toekomst wordt gegarandeerd.

Van begin 2012 tot eind 2013 is de Stichting Hospice Bodegraven-Reeuwijk bezig geweest om de hoeve te verwerven. Aantrekkelijk voor de Stichting waren de uitstraling, de historie (de hoeve is officieel geregistreerd als monumental pand met historische waarde, een zogenaamd MIP object), de centrale ligging in het Groene Hart, de goede staat van onderhoud met behoud van de historische uitstraling, en de idee dat juist dit historische ambachtelijke bedrijfspand met zijn rijke inrichting potentiële klanten bijzonder zou aanspreken. Hoeve Beijenveld is wat de inhoud betreft één van de grotere historische boerderijen in dit deel van Zuid-Holland. Uiteindelijk heeft de Stichting, ondanks een uitgebreide media campagne, van verwerving moeten afzien.

Thans wordt gezocht naar een nieuwe partner die in staat en bereid is om Hoeve Beijenveld toekomstvast te exploiteren met behoud van de culturele waarden. Het College van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft medio 2012 besloten toe te willen werken naar een zorgbestemming. Hoeve Beijenveld leent zich dan ook bij uitstek voor exploitatie door een partij die zoekt naar een betrekkelijk kleinschalig zorgobject dat zich leent voor intensieve begeleiding in een huiselijke sfeer.

Geinteresseerd? Neem direct contact met ons op!