Het project Cultuurhistorisch Erfgoed Hoeve Beijenveld is een particulier initiatief om de Hoeve Beijenveld geschikt te maken en te houden voor bewoning naar moderne maatstaven, met behoud van de historische uit­straling en recht doende aan de agrarische cultuurhistorie van het buurtschap Molenbrug en de Zuidzijdsche Polder bij Bodegraven. Bij dit project wisselen eigenaren van soortgelijke objecten historische informatie, bouw- en onderhoudsgegevens uit. Er is overleg met instellingen zoals de Stichting Hugo Kotestein, de Stichting Groene Hart en Erfgoedhuis Zuid-Holland. Tezamen zetten wij ons in voor het behoud en de herbestem-ming van boerderijen die karakteristiek zijn voor het Groene Hart én die hun oorspron-kelijke functie gaan verliezen, hebben verloren en/of geheel geen functie meer hebben. Geinteresseerd? Neem direct contact met ons op!